Cartref > Newyddion > Newyddion Diwydiant

Manyleb gosod cysylltiad bollt fflans

2023-04-24

Ar gyfer pibellau flanged, rhaid i wyneb y fflans fod yn berpendicwlar ac yn consentrig i linell ganol y bibell. Rhaid cadw'r flanges yn gyfochrog, ac ni ddylai'r gwyriad fod yn fwy na 1.5 â ° o'r diamedr allanol a dim mwy na 2mm. Dylai diamedr a hyd bollt cysylltu fflans fodloni gofynion y fanyleb. Dylid gosod tyllau bollt fflans yn y rhychwant, dylai sicrhau bod y bollt am ddim drwy'r person, yr nut ar yr un ochr. Tynhau'r bolltau yn gymesur. Dylai'r bollt gael ei glymu'n dynn i'r fflans. Ni ddylai diwedd y bollt fod yn is nag arwyneb y cnau ac ni ddylai fod yn fwy na 1/2 o ddiamedr y bollt. Pan fydd angen wasieri, ni ddylid ychwanegu mwy nag un i bob bollt. Fflans ffitiadau pibell yw'r ffitiadau pibell sydd wedi'u cysylltu rhwng pibellau. Mae ein ffatri yn cynhyrchu ffitiadau pibell rhigol gyda ffitiadau fflans o ansawdd uchel, maint wedi'i addasu, manylebau a lliw. Mae fflans bibell yn gysylltiad datodadwy. Defnyddir mewn pibellau, falfiau, cysylltiad offer ac yn aml mae angen dadosod, gwirio, atgyweirio lleoedd.