Cartref > Newyddion > BLOG

Marciau ar Glymwyr: Beth Ydynt yn ei Olygu?

2023-08-21Marciau ar Glymwyr: Beth Ydynt yn ei Olygu?

 

Cynnwys


 • Marciau Pen Gwneuthurwr
 • Safonau Fastener
 • Enghreifftiau o SAE J429 Gradd 2, Gradd 5 a Gradd 8 • Marciau Pen Gwneuthurwr

  Daw pob caewr â marciau penodol ar eu pennau sy'n helpu i nodi eu tarddiad, deunydd a maint. Mae gweithgynhyrchwyr caewyr yn gyfrifol am sicrhau bod cwsmeriaid yn adnabod eu cynhyrchion yn glir. Mae'r canllaw hwn yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i ddeall a dehongli'r marciau sy'n bresennol ar glymwyr.

  Marciau Pen Gwneuthurwr

  Mae'n ofynnol i bob clymwr a gynhyrchir gan gwmni ddwyn dynodwr unigryw ar ei ben. Gall hyn gynnwys llythrennau blaen neu enw'r cwmni yn unig. Gwnaethpwyd yr arfer hwn yn orfodol gan y Ddeddf Ansawdd Cyflymach i ennyn hyder prynwyr eu bod yn prynu gan wneuthurwr dibynadwy.  Safonau Fastener

  Mae cydweithredu rhyngwladol ymhlith cwmnïau wedi arwain at sefydlu marciau safonol ar gyfer caewyr. Mae'r safonau hyn yn cwmpasu cyfansoddiad deunydd, dimensiynau, goddefgarwch dimensiwn, a haenau, gan ddarparu gwybodaeth gynhwysfawr am bob clymwr.

  Mae Cymdeithas Peirianwyr Mecanyddol America (ASME) yn cynnig y ddogfen ASME B1.1, sy'n amlinellu gofynion ar gyfer edafedd sgriwiau modfedd unedig. Mae ASME yn cael ei fabwysiadu'n eang fel safon gan nifer o gwmnïau.

  Mae safonau eraill yn diffinio graddau clymwr yn seiliedig ar briodweddau materol a ffisegol. Er enghraifft, mae SAE J429 yn diffinio'r gofynion ar gyfer caewyr Gradd 2, Gradd 5, a Gradd 8. Mae gwybod gradd clymwr yn darparu gwybodaeth am ei ddeunydd, ystod caledwch, priodweddau electromecanyddol, ac a yw'n cadw at y safon modfedd neu fetrig.  Enghreifftiau o SAE J429 Gradd 2, Gradd 5 a Gradd 8

  Mae Cymdeithas y Peirianwyr Modurol (SAE) wedi sefydlu safon SAE J429 ar gyfer Gofynion Mecanyddol a Materol ar gyfer Caewyr Mecanyddol. Mae'r safon hon yn pennu priodweddau mecanyddol a materol ar gyfer bolltau modfedd, sgriwiau,stydiau, semau, aU-bolltau, yn cwmpasu dimensiynau hyd at 1-½” mewn diamedr. Mae'r cynnydd yng ngradd y clymwr yn dangos cryfder tynnol uwch, a ddynodir yn aml gan linellau rheiddiol ar draws pen y clymwr.

  Sylwch y gall fod diffyg marciau ar gyfer Gradd 2 SAE J429. Hefyd, gellir addasu marciau gwneuthurwr ar ben y clymwr i ddarparu ar gyfer cynrychiolaeth ei radd.