Cartref > Newyddion > BLOG

4 Manteision Caewyr Dur Di-staen

2023-09-06

 

Cynnwys

 


Mae'n debyg mai dur di-staen yw'r deunydd clymwr mwyaf dewisol yn y byd, ac yn gywir felly! Mae gan ddur di-staen nifer o fanteision sy'n ei gwneud yn unigryw yn ogystal â gwydn. Er mai dur di-staen yw'r term cyffredinol a roddir i aloion dur sy'n gwrthsefyll cyrydiad, gall amrywiadau bach yng nghyfansoddion yr aloi newid nodweddion trydanol a mecanyddol y gydran yn sylweddol. Gall craidd aloi dur di-staen fod yn gromiwm, nicel, copr, twngsten, a molybdenwm, i enwi ond ychydig. Trwy ddeall manteision defnyddio caewyr dur di-staen, gallwch ddysgu cymaint mwy am y cydrannau rydych chi'n eu darparu i'ch cleientiaid, yn y tymor hir.

Er bod llawer wedi'i ddweud am y ffyrdd cywir o ddefnyddio caewyr, rydyn ni'n rhoi canllaw defnyddiol i chi i'ch helpu chi i lywio trwy'r camgymeriadau cyffredin y gallwch chi eu gwneud wrth ddefnyddio caewyr a sut y gallwch chi eu hosgoi.

Mae Dur Di-staen yn Gwrthsefyll Cyrydiad

Mae'n debyg mai'r ffaith bod dur di-staen yn gwrthsefyll cyrydiad yw'r pwynt gwerthu mwyaf ar gyfer y deunydd. Mae gan ddur di-staen ychydig mwy na 10% o gromiwm yn ei gyfansoddiad, ac mae hyn yn caniatáu i haen denau o gromiwm ocsid gael ei ffurfio dros wyneb allanol y deunydd. Mae hyn i bob pwrpas yn atal unrhyw gyrydiad neu ddirywiad rhag digwydd ar ocsidiad neu amlygiad i adweithiau cemegol eraill sy'n achosi cyrydiad. Mae dur di-staen hyd yn oed yn gwrthsefyll embrittlement hydrogen mewnol ac allanol, sy'n golygu mai hwn yw'r deunydd mwyaf poblogaidd ar gyfer gweithgynhyrchu caewyr.

Mae Caewyr Dur Di-staen yn Gallu Hunan-atgyweirio

Mae'r ffilm tenau cromiwm ocsid ar haen allanol y clymwr yn defnyddio ocsidiad i ymladd yn erbyn ocsidiad. Eithaf clyfar, iawn? Yn ogystal â gwneud y clymwr yn gwrthsefyll cyrydiad, mae'r haen ocsid hefyd yn caniatáu i'r caewyr hunan-atgyweirio. Os bydd sgrapio neu dolc neu unrhyw ystumiad corfforol arall yn niweidio'r clymwr, mae'n amlygu'r aloi noeth, ar y rhan sydd wedi'i difrodi, i ocsigen. Ar yr haen agored hon, mae ocsidiad yn achosi haen arall o gromiwm ocsid i ffurfio, gan ei amddiffyn rhag cyrydiad pellach.

Sylwch, fodd bynnag, er bod dur di-staen yn gallu gwrthsefyll cyrydiad, yn bendant NID yw'n gallu gwrthsefyll cyrydiad. Os nad yw'r clymwr wedi'i osod yn iawn, neu os yw ei amlygiad i ocsigen yn annigonol (sy'n atal yr haen cromiwm ocsid rhag ffurfio), neu os, yn ystod gweithgynhyrchu'r clymwr, mae gronynnau dur gormodol yn cael eu gadael ar y cydrannau, mae'n debygol y bydd y caewyr cyrydu yn sylweddol uchel o gymharu â caewyr dur gwrthstaen gweithgynhyrchu berffaith.

Mae gan Glymwyr Dur Di-staen Oes Hir

Gan fod y deunydd yn cynnig gwydnwch rhagorol, gellir defnyddio caewyr dur di-staen mewn tymereddau eithafol a hefyd o dan y dŵr. Ni all unrhyw ddeunydd arall gynnig buddion mor hirhoedlog, neu ar unrhyw gyfradd ddim oni bai eich bod yn gwario ffortiwn arno! Er y gall cost wreiddiol caewyr dur di-staen fod ar yr ochr uwch, maent yn fwy cost-effeithiol yn y tymor hir. Byddwch yn bendant yn arbed mwy dros amser, gan mai dim ond unwaith mewn ychydig ddegawdau y mae angen ailosod caewyr dur di-staen.

Mae Caewyr Dur Di-staen yn Edrych yn Well

Mae apêl weledol dur di-staen yn dod i unrhyw adeiladwaith yn ddiymwad. Mae ei olwg garw ond lluniaidd hyd yn oed wedi ysgogi adeiladwyr, gweithgynhyrchwyr a gweithgynhyrchwyr ceir i adael i'r caewyr ddangos ble maen nhw'n cael eu defnyddio! Os cymharwch estheteg offer a adeiladwyd gan ddefnyddio caewyr dur di-staen ag offer a adeiladwyd gan ddefnyddio caewyr wedi'u gwneud o ddeunyddiau eraill, fe sylwch, oherwydd ei briodweddau gwrth-cyrydu, fod y cydrannau a adeiladwyd gyda chaewyr dur di-staen yn llawer gwell i edrych arnynt.

Ar wahân i bopeth arall, efallai mai mantais fwyaf demtasiwn caewyr dur di-staen yw cyfleustra! Maent ar gael yn hynod o hawdd, gan gynnwys

Yn Zhenkun, rydym yn cynhyrchu ac yn stocio caewyr wedi'u gwneud o ddeunyddiau amrywiol, gan gynnwys dur di-staen, gan gynnwys yr amrywiadau dur di-staen fel cnau a bolltau dur di-staen,304 o bolltau dur di-staen, 316 bolltau dur di-staen, bolltau dur di-staen a4, bolltau dur di-staen metrig, bolltau dur di-staen a2, bolltau dur di-staen gradd 8, bolltau dur di-staen m6, bolltau dur di-staen gradd morol, bolltau dur di-staen m8, bolltau dur di-staen 10mm, pen cromen mae bolltau dur di-staen, bolltau dur di-staen 6mm, bolltau dur di-staen 8mm, bolltau dur di-staen m10, bolltau dur di-staen 12mm, 316 o bolltau lag dur di-staen ac ati, yn cydymffurfio â'r gwiriadau ansawdd mwyaf llym.